Меню
Гурткова робота

Гурткова робота в нашому садочку

 

Гурткова робота в дошкільному закладі є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування життєво компетентної, творчо спрямованої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності - однієї із базових якостей.

Кожен малюк прагне до творчості і руху. Вона приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наш дитячий садок винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і рости здоровими. Для цього в дитячому садку організована гурткова робота. Заняття в гуртках дозволяють дитині розкритися, а батькам побачити весь спектр її справжніх можливостей і сферу майбутніх інтересів.

Керівники гуртків поставили перед собою мету: створювати умови для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти формуванню позитивно - стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків.

 

В дошкільному навчальному закладі № 9, функціонують різноманітні гуртки для дітей
молодшого, середнього та старшого дошкільного віку:


 Гурток художньо-естетичного спрямування (хореографія)  

Керівник: Журавльова Яна Анатоліївна

Заняття хореографією сприяють розвитку координації рухів, просторового орієнтування. Діти оздоровлюються і підвищують життєвий тонус, багато дошкільнят долають сором'язливість, вчаться співпрацювати у колективі.
Саме танець допомагає дитині розкритися, а часом утвердитися в середовищі однолітків.

Головна мета занять з хореографії - це:
- Пробудження у дітей прагнення до прекрасного та інтересу до музичної і танцювальної творчості;
- Посилення емоційної чуйності та творчої активності;
- Знайомство дітей з танцювальною культурою свого народу і народів інших країн;
- Розвиток образного мислення та уяви.

На колективних заняттях вивчаються найпростіші танцювальні елементи і композиції. Діти вчаться працювати у взаємодії один з одним, розуміти і відчувати партнера. Всі навички та вміння, придбані на колективних заняттях, стануть в нагоді дітям в подальшому житті.

 

 

 

Гурток з театралізованої діяльності "Золотий ключик"
Керівник: Калуцька Наталія Октавіанівна

Кредо театрального гуртка:
«Театральна вистава розкриває перед дитиною
весь світ засобами мудрої та вічної казки,
розвиває творчі здібності особистості,
а найголовніше, виховує справжню людину».
                                                              С. Русова

Театральне мистецтво - це унікальний за своїм характером педагогічний чинник, взаємопов'язаний із іншими видами мистецтв.
Творчі здібності у дітей проявляються і розвиваються на основі театралізованої діяльності. Ця діяльність розвиває особистість дитини, прищеплює стійкий інтерес до літератури, музики, театру, удосконалює навички втілювати в грі певні переживання, спонукає до створення нових образів, до мислення.
Найкоротший шлях емоційного розкріпачення дитини, зняття стислості, навчання відчувати і художній уяві - це шлях через гру, фантазування, творчість. Все це дає робота театралізованого гуртка. Будучи найбільш поширеним видом дитячої творчості, саме драматизація, пов'язує художню творчість з особистими переживаннями, адже театр має величезну силу впливу на емоційний світ дитини.
Виховання театром дозволяє поєднувати сприйняття і різні види виконавства як рівноцінні творчі процеси, що активізують емоційний, моральний, соціальний, трудовий і, нарешті, інтелектуальний досвід дитини і розвивають його. Заняття в гуртку підвищують рівень емоційної чуйності та організованості, жвавості та тренування пам'яті, навичок колективної праці, відповідального ставлення до своїх слів, учинків і дій - словесних і безсловесних», розвивають і зміцнюють «універсально корисні сторони розвитку людини, наприклад, довільну і концентровану увагу, жваве уявлення й асоціативне мислення, навички спілкування, зовнішню та внутрішню зібраність.

 

 Гурток образотворчого спрямування "Пензликова майстерня"

Керівник: Сулима Світлан Миколаївна

У своїй практиці Сулима Світлана Миколаївна, використовує нетрадиційні методи малювання, для кращого розвитку уяви, пам'яті та емоційного сприйняття дітьми навколишнього світу.

Діти із задоволенням навчаються використовувати колір, експериментуючи з ним, форму, лінії, штрихи, пропорції, композицію, різні матеріали (олівці, фарби, фломастери, воскові олівці, свічки, природний матеріал, глину, пластилін, тісто, папір, картон) та нетрадиційні техніки (штампування, малювання пальчиком, долоньками, крапками, фактурного малювання, обривання об'ємної аплікації, орігамі та ін.) як засоби створення виразного художнього образу. Дітей навчають створювати складні художні образи, багатофігурні сюжетні композиції, розміщувати предмети ближче та далі, самостійно знаходити прийоми зображення при інтеграції різних видів образотворчої діяльності.

На заняттях вихователь спонукає дітей до творчості, використовуючи ігрові методи та прийоми (ігрові ситуації, розповіді - малювання з елементами казки, ігри - забави, ігри - етюди).