Меню
Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ

Рішення ВМР про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Статут комунального закладу "Заклад дошкільної освіти  № 9 Вінницької міської ради" 

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

Стратегія розвитку КЗ "ДНЗ № 9 ВМР" на 2022 - 2024 н.р. 

 

Кадровий склад педагогічного персоналу
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Територія обслуговування, закріплена за закладом
Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад в закладі
Матеріально-технічне забезпечення закладу     
(Інвентаризаційний опис) 

Звіт директора КЗ "ЗДО № 9 ВМР" перед працівниками та батьківською громадськістю за 2022-2023 н.р.          
Звіт завідувача КЗ "ДНЗ №9 ВМР" перед працівниками та батьківською громадськістю за 2021-2022 н.р. 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ У КЗ "ЗДО № 9 ВМР"

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами 

Розмір плати для батьтків за харчування дітей в закладі

 

Проект "Відкритий бюджет" 

 КОШТОРИС НА 2024 РІК

Меморіальний ордер № 6 за квітень 2024 року 

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за І квартал 2024 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за І квартал 2024 року 

Меморіальний ордер № 6 за березень 2024 року 

Меморіальний ордер № 6 за лютий 2024 року 

Меморіальний ордер № 6 за січень 2024 року 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштам (форма № 7д, № 7м) на 1 січня 2024 року 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих  за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) з 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (форма № 2м) за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) на 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 2023 рік 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6  за грудень 2023 року

Звіт про заборгованність за бюджентними коштами  (форма № 7д, № 7м) на 1 жовтня 2023 р.

 Звіт про надходження і використання коштів, отриаманих як плата за послуги (форма № 401м) за дев'ять місяців 2023

 Звіт про надходження та використання  коштів загального фонду (форма № 2м) за дев'ять місяців 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за дев'ять місяців 2023 року  

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за дев'ять місяців 2023 року

 

 

Звіт керівника перед колективом та батьківською громадськістю за 2018-2019 н.р. 

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік 

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік 

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів за ІІІ квартал 2019 рік 

Звіт про надходження і використання коштів за ІІІ квартал 2019 рік 

Звіт про надходження і використання коштів за ІІІ квіртал 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів за січень-вересень 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік 

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік 

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Меморіальний ордер №6

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду за 2019 рік  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019рік 

Звіт про надходженя і використання коштів, отриманих як плата за послуги 2019рік 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020рік 

 ДОВІДКА про зміни кошторису на 2020рік

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 Звіт про використання інших надходжень спеціального фонду 2020

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 Довідка про зміни до кошторису на 2020рік

 

Звіти про находження та використання коштів за січень-червень 2020

 

  

Довідка про зміни до кошторису 2020  

-Кошторис 2020 

 -ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2020

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за січень- вересень 2020рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 2020рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020рік

 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2020рік

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2020рік

 Меморіальний ордер № 6 за січень 2021

 Меморіальний ордер №6 за березень 2021

 

 Звіт про надходження і використання інщих надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

Звіт про надходженні і використання кощтів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) 

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м )

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2021 року  форма №2м

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2021 року  форма №2м

 Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги  за перше півріччя 2021 року форма №4-1м

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя (форма №4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя (форма №4-3м) 

Меморіальний ордер №6 за червень 2021 року 

Меморіальний ордер №6 за липень 2021 

Меморіальний ордер №6 за  серпень 2021

Звіт про надхоження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4 -1м) за дев'ть місяців 2021 року

Звіт про надходження і використаня коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)  за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  N 2м) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за дев'ять місяців 2021 року 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2021 рік 

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма N 2м) за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2021 рік 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма N 4-2м) за 2021  

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального ( форма N 4-3м) за 2021

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( форма N 4-3м) за 2021 рік

 Звіт про заборгованість та бюджетними коштами ( форма № 7д, № 7м) на 1 січня 2022 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N2м) за I квартал 2022 року

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за I квартал  2022 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2) за I квартал 2022 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами          ( форма №7д, №7м) на 1 квітня 2022 року 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N4-1м) за I квартал 2022 року 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( форма N 4-3м) за перше півріччя 2022 року 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N4-2м) за перше півріччя  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N4-1м) за перше півріччя 2022 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м) на 1 липня 2022 року  

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень-серпень 2022 (форма № 2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-Ім)  

Звіт про надходження і використання коштів,  отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №2-Ім)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня 2022 (форма №7м) 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за дев'ять місяців 2022 року (форма№4 - 3м)

Меморільний ордер № 6 за січень 2023 р.  

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 м) 

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма №4-1м) 

Звіт про надходження і  використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма № 4-2 м) 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( форма № 4-3м) 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за I квартал 2023 року 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)  за I квартал 2023 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма № 2м) за I квартал 2023 року 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  (форма  № 4-1м) за I квартал 2023 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень ( форма № 4-2м) за I квартал 2023 року 

 Меморіальний ордер № 6 за квітень 2023 року 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2-м) 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  N 2м) за перше півріччя 2023 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманних як плата за послуги (форма № 4-1м) за перше півріччя 2023 р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за перше півріччя 2023 р.