Меню
Головна

Радо Вас вітаємо

в закладі дошкільної освіти № 9 

В закладі працює творчий досвідчений колектив.

Свої знання малятам передають вихователі, музичні керівники, вчитель - логопед.

Заклад комбінованого типу.

Кількість груп в ЗДО: 6

Раннього віку - 1

Молодшого віку (4 - й рік життя) - 2

Середнього віку (5 - й рік життя) - 1

Старшого віку (6 - й рік життя) - 2 з них: логопедична - 1

Головними завданнями освітньо - виховного процесу є:

• у 2017-2022 н.р. продовжити роботу над вирішенням методичної проблеми «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища з метою формування компетентностей у дітей дошкільного віку»;
• надалі проводити роботу щодо реалізації завдань Концепції та стратегії розвитку дошкільного навчального закладу на 2017 - 2020 р. р., гуманітарно-естетичного пріоритетного напрямком, а також над формуванням позитивного іміджу ЗДО;
• створення умов для вдосконалення рівня професійної майстерності і постійного зростання професійної компетентності колективу ЗДО. Безперервний розвиток кадрового потенціалу ЗДО;
• підвищення конкурентоспроможності ЗДО шляхом надання широкого спектру якісних освітніх та інформаційно-просвітницьких послуг (основних і додаткових). Впровадження інваріативної складової Базового компоненту, як сукупності послуг, доступних для широкого кола вихованців;
• створення здоров'язбережувального середовища, вдосконалення системи роботи щодо охорони та зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців, а також залучення їх до цінностей здорового способу життя;
• навчально - виховний процес дошкільного закладу будувати за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. проекту - Огнев`юк В. О., авт. колектив - Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.);
• роботу групи для дітей, що потребують корекційного навчання з розвитку мовлення будувати за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю. В.) та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку» (Трофименко Л.І.);
• здійснювати індивідуальний підхід під час корекційно-відновлювальної роботи в залежності від можливостей дитини;
• максимальне охоплення дітей 5 - річного віку, дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
• забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;
• з метою продовження розбудови конструктивно - партнерської взаємодії сім'ї та дошкільного закладу активізувати роботу з батьками через різні форми і методи роботи;
• забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

 Педагогічний колектив закладу в 2018 - 2019 навчальному році ставить перед собою такі завдання:

1 Забезпечення соціального здоров'я дітей з раннього віку шляхом формування моральних стимулів, норм поведінки, правової свідомості.
2 Інтеграція мовленнєвої та образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.
3 Формування емоційно - ціннісної компетентності дошкільника засобами трудового виховання