Меню
Головна

Радо Вас вітаємо

в комунальному закладі

"Дошкільний навчальний заклад № 9 Вінницької міської ради"

В закладі працює творчий досвідчений колектив.

Свої знання малятам передають вихователі, музичні керівники, вчитель - логопед.

Заклад комбінованого типу.

Кількість груп в ДНЗ: 6

Раннього віку - 1

Молодшого віку (4 - й рік життя) - 1

Середнього віку (5 - й рік життя) - 1

Старшого віку (6 - й рік життя) - 3 з них: логопедична - 1

Головними завданнями освітньо - виховного процесу є:

 • У 2017-2022 н.р. розпочати роботу над вирішенням методичної проблеми «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища з метою формування компетентностей у дітей дошкільного віку».
• проводити роботу щодо реалізації завдань Концепції та стратегії розвитку дошкільного навчального закладу на 2017 - 2020 р. р., гуманітарно-естетичного пріоритетного напрямком, а також над формуванням позитивного іміджу ДНЗ.
• створення умов для вдосконалення рівня професійної майстерності і постійного зростання професійної компетентності колективу ДНЗ. Безперервний розвиток кадрового потенціалу ДНЗ.
• підвищення конкурентоспроможності ДНЗ шляхом надання широкого спектру якісних освітніх та інформаційно-просвітницьких послуг (основних і додаткових). Впровадження інваріативної складової Базового компоненту, як сукупності послуг, доступних для широкого кола вихованців.
• створення здоров'язбережувального середовища, вдосконалення системи роботи щодо охорони та зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців, а також залучення їх до цінностей здорового способу життя.
• навчально - виховний процес дошкільного закладу будувати за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. проекту - Огнев`юк В. О., авт. колектив - Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.);
• роботу групи для дітей, що потребують корекційного навчання з розвитку мовлення будувати за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю. В.);
• здійснювати індивідуальний підхід під час корекційно-відновлювальної роботи в залежності від можливостей дитини;
• максимальне охоплення дітей 5 - річного віку, дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
• забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;
• з метою продовження розбудови конструктивно - партнерської взаємодії сім'ї та дошкільного закладу активізувати роботу з батьками через різні форми і методи роботи;
• забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

 

 Педагогічний колектив дошкільного закладу в 2017 - 2018 навчальному році ставить перед собою такі завдання:

1. Продовжити роботу щодо розвитку креативних здібностей і виховання морально - естетичних почуттів, формування у вихованців мовленнєво-комунікативної компетенції, корекційної допомоги дітям з порушеннями мовленнєвого розвитку засобами театралізованої діяльності.

2. Формувати пізнавальний інтерес дітей до світу професій в умовах сюжетно-рольової гри, як провідного виду діяльності.

3. Залучити батьків до співпраці ДНЗ і сім'ї щодо формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров'я та безпечної поведінки в довкіллі.