Меню
Звіт про використання позабюджетних коштів

 Батьківський комітет інформує

 

 

 

Шановні батьки!

 

 

        Працюючи в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для ефективного розвитку  закладу дошкільної освіти, ми змушені користуватися допомогою батьків.
        Нормативна база щодо благодійництва:
• Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)
• Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)
• Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289
         Звітування про використання коштів в КЗ "ЗДО № 9 ВМР" проводиться на зборах батьків кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладу на поточні потреби навчального закладу, а саме: на придбання господарських, будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.
       При цьому наголошуємо, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків - членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету ЗДО. Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.
           Відповідно до статті 37 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами: № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380, далі Закон №2628) додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.
       Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.
Законом № 531/97 встановлено, що суб'єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:
• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
• інших заходів, не заборонених законом.

 

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити і на спеціальний рахунок ЗДО: 
35422003005454 (Банк: УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області).
 
             Якщо благодійна допомога передається у вигляді майна, то таку допомогу оформлюють на основі отриманих первинних документів та оприбутковують до 15 числа кожного місяця.
             Керівництво закладу разом з вихователями несе персональну відповідальність за збереження і охорону життя і здоров'я дітей, тому вони намагаються зробити все можливе, щоб вихованці установи знаходилися в комфортних умовах, в безпеці та чистоті. Думаю, що і ми з Вами зі свого боку повинні сприяти їм в цій роботі.
             Батьками новоприбулих дітей
частково надаються канцелярські товари, махрові рушнички тощо.
Надана допомога була використана на:
• створення безпечних умов перебування дітей в закладі дошкільної освіти;
• зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО;
• господарчі справи, підтримку санітарного стану в закладі дошкільної освіти, функціонування харчоблоку, медичного блоку, пральні;
• ремонтні роботи та придбання матеріалів для ремонту;
• зміцнення позитивного іміджу закладу, розвиток творчої особистості кожного вихованця, педагогічного працівника, підтримку обдарованих дітей, творчих педагогів та батьків;

 

Від імені батьківського комітету

висловлюю велику вдячність за розуміння потреб закладу всім батькам

та працівникам КЗ "ЗДО № 9 ВМР".

Ми з Вами все робимо для наших дітей, для покращення умов їх перебування в закладі дошкільної освіти.

Тож просимо, і надалі не залишайтеся байдужими.

 

Звіт про використання позабюджетних коштів  січень 2018р.
Звіт про використання позабюджетних коштів січень - березень 2018 р. 

Звіт про використання позабюджетних коштів - лютий 2018р.

Звіт про використання позабюджетних коштів - травень 2018р.

Звіт про використання позабюджетних коштів за червень 2018р. 

За липень, серпень вересень кошти не надходили.

Звіт про використання позабюджетних коштів за жовтень 2018р. 

Зіт про використання позабюджетних коштів за листопад 2018р.

За грудень кошти не надходили. 

Звіт про використання позабюджетних коштів за січень 2019рік 

За лютий - березень кошти не надходили. 

Звіт про використання позабюджетних коштів за квітень 2019 рік 

За травень коштів не надходило

За червень, липень, серпень кошти не надходили

За вересень, жовтень кошти не надходили

За листопад кошти не надходилиЗвіт про використання позабюджетних коштів за грудень 2019 рік                                                                         

За січень кошти не надходили