Меню
Головна

Радо Вас вітаємо


в  Комунальному закладі "Дошкільний навчальний  заклад № 9

Вінницької міської ради"

В закладі працює творчий досвідчений колектив.

Свої знання малятам передають вихователі, музичні керівники, вчитель - логопед, асистенти вихователів інклюзивних груп.

Заклад комбінованого типу.

Кількість груп в КЗ "ДНЗ №9 ВМР": 6

Раннього віку - 1

Молодшого віку (4 - й рік життя) - 1 (інклюзивна) 

Середнього віку (5 - й рік життя) - 1 

Старшого віку (6 - й рік життя) - 3 з них:

логопедична - 1, інклюзивна - 1, загального розвитку - 1.

Головними завданнями освітньо - виховного процесу є:

• продовжити роботу над вирішенням методичної проблеми «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища з метою формування компетентностей у дітей дошкільного віку»;
• надалі проводити роботу щодо реалізації завдань Концепції та стратегії розвитку дошкільного навчального закладу на 2020 - 2023 р. р., гуманітарно-естетичного пріоритетного напрямком, а також над формуванням позитивного іміджу ДНЗ;
• створення умов для вдосконалення рівня професійної майстерності і постійного зростання професійної компетентності колективу ДНЗ. Безперервний розвиток кадрового потенціалу дошкільного закладу;
• підвищення конкурентоспроможності дошкільного закладу  шляхом надання широкого спектру якісних освітніх та інформаційно-просвітницьких послуг (основних і додаткових). Впровадження інваріативної складової Базового компоненту, як сукупності послуг, доступних для широкого кола вихованців;
• створення здоров'язбережувального середовища, вдосконалення системи роботи щодо охорони та зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців, а також залучення їх до цінностей здорового способу життя;
• освітній процес дошкільного закладу будувати за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. проекту - Огнев`юк В. О., авт. колектив - Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.);
• роботу групи для дітей, що потребують корекційного навчання з розвитку мовлення будувати за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю. В.) та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку» (Трофименко Л.І.);
• здійснювати індивідуальний підхід під час корекційно-відновлювальної роботи в залежності від можливостей дитини;
• максимальне охоплення дітей 5 - річного віку, дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
• забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;
• з метою продовження розбудови конструктивно - партнерської взаємодії сім'ї та дошкільного закладу активізувати роботу з батьками через різні форми і методи роботи;
• забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.


 Педагогічний колектив закладу в 2021-2022 навчальному році ставить перед собою такі завдання: 

         1 . Активізація пізнавального процесу дітей дошкільного віку через ІКТ технології. Реалізація особистісно-орієнтованого та диференційованого підходів в освітньому процесі;
2. Інтегрувати теоретико-екпериментальне моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Розвивати задатки (здібності) кожної дитини через індивідуальний підхід до кожного вихованця.
3. Формувати у дітей духовно-патріотичні почуття в процесі фізичного розвитку. Створення безпечного, розвивального середовища під час занять фізкультурою.