Меню
Головна

 

 

Радо Вас вітаємо

 

в  Комунальному закладі

"Заклад дошкільної освіти № 9

Вінницької міської ради"

В закладі працює творчий досвідчений колектив.

Свої знання малятам передають вихователі, музичні керівники, вчитель - логопед, асистенти вихователів інклюзивних груп.

Заклад комбінованого типу.

Кількість груп в КЗ "ЗДО № 9 ВМР":  6

Раннього віку - 1

Молодшого віку (4 - й рік життя) - 1 

Середнього віку (5 - й рік життя) - 1 

Старшого віку (6 - й рік життя) - 3 з них:

логопедична - 1, інклюзивна - 1, загального розвитку - 1.

Головними завданнями освітньо - виховного процесу є:

• продовжити роботу над вирішенням методичної проблеми «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища з метою формування компетентностей у дітей дошкільного віку»;
• надалі проводити роботу щодо реалізації завдань Стратегії розвитку КЗ "ЗДО № 9 ВМР" на 2022 - 2024 р. р., гуманітарно-естетичного пріоритетного напрямком, а також над формуванням позитивного іміджу ЗДО;
• створення умов для вдосконалення рівня професійної майстерності і постійного зростання професійної компетентності колективу ЗДО. Безперервний розвиток кадрового потенціалу  закладу дошкільної освіти;
• підвищення конкурентоспроможності освітнього закладу  шляхом надання широкого спектру якісних освітніх та інформаційно-просвітницьких послуг (основних і додаткових). Впровадження інваріативної складової Базового компоненту, як сукупності послуг, доступних для широкого кола вихованців;
• створення здоров'язбережувального середовища, вдосконалення системи роботи щодо охорони та зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців, а також залучення їх до цінностей здорового способу життя;
• освітній процес  закладу дошкільної освіти будувати за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. проекту - Огнев`юк В. О., авт. колектив - Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.);
• роботу групи для дітей, що потребують корекційного навчання з розвитку мовлення будувати за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю. В.) та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку» (Трофименко Л.І.);
• здійснювати індивідуальний підхід під час корекційно-відновлювальної роботи в залежності від можливостей дитини;
• максимальне охоплення дітей 5 - річного віку, дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
• забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;
• з метою продовження розбудови конструктивно - партнерської взаємодії сім'ї та дошкільного закладу активізувати роботу з батьками через різні форми і методи роботи;
• забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.


 Педагогічний колектив закладу в 2023-2024 навчальному році ставить перед собою такі завдання: 

1.  Дистанційна освіта - як модернізація  педагогічної освіти з використанням інноваційних інстументів ІКТ-технологій. Формування комп'ютерної грамотності у дошкільників, батьківської громади та педагогів, шляхом використання інноваційних сервісів в освітньо-виховному процесі закладу дошкільної освіти.

2. Формувати в дітей основи національної свідомості завдяки участі в освітній діяльності громадянсько-патріотичного змісту. Зміцнення здоров'я дошкільників, шляхом комплексного використання різноманітних здоров'язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров'язберігаючої компетентності дошкільників, створення умов психологічної стійкості, емоційної рівноваги дітей та дорослих.

3. Створення ситуації успіху як основи розвитку інноваційної особистості, сучасні підходи до сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників через використання інноваційних технологій, сучасних освітніх ІКТ платформ.