Меню
Інформаційно-довідковий стенд з питань цивільного захисту

Інформаційно-довідковий стенд з питань цивільного захисту

        Цивільний захист населення - система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

         Відповідно до законодавства кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування. Держава як гарант цього права здійснює захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного й військового характеру.

Нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту
Закони України:
Закон України від 03.02.1993 № 2974-ХІІ «Про Цивільну оборону України».
Закон України від 16.03.2000 № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану».
Закон України від 06.04.2000 № 1647-ІІІ «Про правовий режим воєнного стану».
Закон України від 08.06.2000 № 1809-ІІІ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
Закон України від 03.04.2003 № 666-ІУ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій».
Закони України від 24.06.2004 № 1859-ІУ «Про правові засади цивільного захисту».
 

Національний стандарт:
ДСТУ 5058:2008 «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Постанови Кабінету Міністрів України:
Від 03.08.1998 № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
Від 15.02.1999 № 192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях».
Від 24.04.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

Накази Міністерства надзвичайних ситуацій України:
Від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
Від 18.12.2009 № 860 «Про затвердження Рекомендацій щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності».

Кодекс цивільного захисту України

Презентаційні матеріали
Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

Графічні матеріали